איחרתי לאירוע. האם אוכל להיכנס?

לא תותר כניסת מאחרים אחרי שהאירוע החל. ניתן לצאת מאירוע בכל עת, אך לא לחזור פנימה, כדי לא להפריע.